BRAND ANGEL

Koncept logotipa / vizualnog identiteta za klijenta